Herbes aromàtiques

Herbes aromàtiques

Els vegetals formen part de la nostra alimentació i des de l’antiguitat l’home ha cultivat plantes aromàtiques per fer tot tipus de productes cosmètics, condimentar tot tipus d’aliments, obtenir remeis per malalties, entre altres. La majoria de les plantes aromàtiques i culinàries tenen qualitats medicinals i moltes són riques en elements minerals i especialment en la vitamina C.

A Can Pau Torrents tenim molt present que en la cuina és imprescindible la gran aportació de les herbes aromàtiques.

El cultiu de les plantes aromàtiques el tenim documentat des d’Egipte on les cultivaven per les seves propietats medicinals i també pels seus rituals religiosos. Els Grecs i Romans van ser grans coneixedors botànics que van estendre pels seus dominis les propietats i usos de les plantes aromàtiques i medicinals.

A l’Edat Mitjana el cultiu, estudi i ús de les herbes aromàtiques es centralitzà als jardins claustrals dels monestirs, on els monjos preservaren els coneixements sobre elles assolits fins al moment i és a partir del segle XVI quan es creen jardins de plantes aromàtiques i medicinals a les universitats europees per estudiar botànica i medicina, sent el primer el de la Universitat de Pàdua fet l’any 1545. El sentit de les propietats d’aquestes plantes s’ha anat agegantat amb el pas del temps, convertint-se en una part fonamental de la medicina, formant part de la cultura gastronòmica de tots els pobles i havent creat una industria cosmètica molt important arreu del món.

A casa nostra, Can Pau Torrents,  l’any 1723 es va crear el primer Jardí Botànic de l’estat.

La conca mediterrània alberga una gran quantitat de plantes aromàtiques entre la seva vegetació que podem cultivar als nostres jardins i terrasses, ornamentant-los i facilitant-nos herbes fresques per donar sabor als nostres plats.

A l’hora de cultivar plantes aromàtiques cal especificar si viuen en situacions solelloses o en l’ombra. Entre les primeres trobem el romaní, la sàlvia, l’espernallac, l’espígol, l’orenga o la sajolida. Aquestes creixen en sòls ben drenats, lleugers, pobres en nutrients, moltes vegades pedregosos, sense demanar gaire aigua. Per altra banda, les que troben en l’ombra volen llocs frescos, humitat ambiental i sòls frescos, humits i rics en nutrients. Viuen en aquestes condicions les mentes, la tarongina o la valeriana. Totes elles accepten ser cultivades tant en recipient com al jardí.

Les zones geogràfiques més riques en espècies, corresponen a les àrees tropicals i temperades del planeta. Seguint al botànic de Candolle: Extrem Orient  (canyella, anís estrellat, safrà…); Indoxina  i les Illes del Pacífic Occidental com les Illes Moluques (la nou moscada); el subcontinent Indi, on la medicina ayurvèdica utilitza la també la canyella, la cúrcuma, o el pebre. Dins de la Ruta de les espècies; Àsia Central i les seves Estepes (all, estragó, alfàbrega); el Mediterrani (les herbes mediterrànies com la farigola, l’orenga, el romaní, el marduix o la  menta); el món àrab (el clau, el comí, pebre, gingebre, o la barreja per preparar el cuscús anomenat ras el hanout); Les Zones temperades d’Europa (l’api, el creixen, l’angèlica); Amèrica (la vainilla,  el pebre de Jamaica, els xiles, els pebrots); Les Antilles (el clau, nou moscada, la canyella); Àfrica, Zanzibar, coneguda també  com l’illa de les Espècies (el pebre, el clau, el cardamom). Han representant rutes i ampliació del comerç, episodis bèl·lics, colonitzacions, descobriments, l’intercanvi, importància econòmica, relacions  entre diferents pobles  i integració de cultures diferents.

Per últim mencionar les plantes més utilitzades en la nostra cuina que són el llorer, la farigola, el romaní, el fonoll marí  i una espècie que caracteritza molts plats de la cuina tradicional catalana i que no s’ha trobat en altres territoris de la península que és la canyella.

Els nostres plats incorporen herbes aromàtiques per donar un fet diferencial als nostres productes. La seva utilització, de manera acurada per potenciar els sabors i fer del menjar un plaer.

Roser i Montse Babot

Masia Restaurant Can Pau Torrents

Sant Joan Despí, 14 de juliol de 2015[:]

Los vegetales forman parte de nuestra alimentación y desde la antigüedad el hombre ha cultivado plantas aromáticas para hacer productos cosméticos, condimentar todo tipo de alimentos, obtener remedios para enfermedades, entre otros. La mayoría de las plantas aromáticas y culinarias tienen cualidades medicinales y muchas son ricas en elementos minerales y especialmente en vitamina C.

En Can Pau Torrents tenemos muy presente que en la cocina es imprescindible la gran aportación de las plantas aromáticas.

El cultivo de las plantas aromáticas lo tenemos documentado desde Egipto donde las cultivaban por sus propiedades medicinales y también por sus rituales religiosos. Los griegos y romanos fueron grandes conocedores botánicos que extendieron por sus dominios los beneficios y usos de las plantas aromáticas y medicinales.

En la Edad Media el cultivo, estudio y uso de las hierbas aromáticas se centralizó en los jardines claustrales de los monasterios, donde los monjes preservaron los conocimientos sobre ellas logrados hasta el momento y es a partir del siglo XVI cuando se crean jardines de plantas aromáticas y medicinales en las universidades europeas para estudiar botánica y medicina, siendo el primero el de la Universidad de Padua en el año 1545. El sentido de las propiedades de estas plantas se ha ido agigantado con el paso del tiempo, convirtiéndose en una parte fundamental de la medicina, formando parte de la cultura gastronómica de todos los pueblos y habiendo creado una industria cosmética muy importante en todo el mundo.

En nuestra casa, Can Pau Torrents, en 1723 se creó el primer Jardín Botánico del estado.

La cuenca mediterránea alberga una gran cantidad de plantas aromáticas entre su vegetación que podemos cultivar en nuestros jardines y terrazas, ornamentando los mismos y facilitándonos hierbas frescas para dar sabor a nuestros platos.

A la hora de cultivar plantas aromáticas debe especificarse si viven en situaciones soleadas o en la sombra. Entre las primeras encontramos el romero, la salvia, el abrótano hembra, la lavanda, el orégano o la ajedrea. Estas crecen en suelos bien drenados, ligeros, pobres en nutrientes, muchas veces pedregosos, sin pedir mucha agua. Por otra parte, las que encuentran en la sombra quieren lugares frescos, humedad ambiental y suelos frescos, húmedos y ricos en nutrientes. Viven en estas condiciones las mentas, el azahar o la valeriana. Todas ellas aceptan ser cultivadas tanto en recipiente como en el jardín.

Las zonas geográficas más ricas en especies, corresponden a las áreas tropicales y templadas del planeta. Siguiendo al botánico de Candolle: Extremo Oriente (canela, anís estrellado, azafrán…); Indochina y las Islas del Pacífico Occidental como las Islas Molucas (la nuez moscada); el subcontinente Indio, donde la medicina ayurvédica utiliza la también la canela, la cúrcuma, o la pimienta. Dentro de la Ruta de las especias; Asia Central y sus Estepas (ajo, estragón, albahaca); el Mediterráneo (las hierbas mediterráneas como el tomillo, el orégano, el romero, la mejorana o la menta); el mundo árabe (el clavo, el comino, pimienta, jengibre, o la mezcla para preparar el cuscús llamado ras el hanout); Las Zonas templadas de Europa (el apio, el crecen, la angélica); América (la vainilla, la pimienta de Jamaica, los chiles, los pimientos); Antillas (el clavo, nuez moscada, la canela); África, Zanzíbar, conocida también como la isla de las Especies (la pimienta, el clavo, el cardamomo). Han representado rutas y ampliación del comercio, episodios bélicos, colonizaciones, descubrimientos, el intercambio, importancia económica, relaciones entre diferentes pueblos e integración de culturas diferentes.

Por último mencionar las plantas más utilizadas en nuestra cocina que son el laurel, el tomillo, el romero, el hinojo y una especie que caracteriza muchos platos de la cocina tradicional catalana y que no se ha encontrado en otros territorios de la península que es la canela.

Nuestros platos incorporan hierbas aromáticas para dar un toque diferencial a nuestros productos. Su utilización, de manera cuidadosa para potenciar los sabores y hacer de la comida un placer.

Roser y Montse Babot

Masía Restaurante Can Pau Torrents

Sant Joan Despí, 14 de julio de 2015

Compartir a les Xarxes Socials

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Us pot interesar

Contacti per Whatsapp

Tel: 000 000 000

Truquin´s

Tel: 93 373 10 43