Puputs a Can Pau Torrents

Puputs a Can Pau Torrents

Ja estem al març i això vol dir que el bon temps de la primavera s’acosta i amb això, a Can Pau Torrents gaudim de la companyia dels nostres amics els puputs que es troben a gust en el nostre jardí.

El puput és un ocell que sol viure en zones obertes, horts i boscos. Defuig l’alta muntanya i les zones muntanyenques de bona part de la Catalunya humida. Menja llagostos, formigues, grills, erugues, aranyes, cucs de terra i larves d’insectes. Fa el niu en forats d’arbres vells o de murs o cases enrunades. El niu és molt senzill, fet amb només algunes herbes o branquetes. El seu cant és molt fàcil d’identificar, ja que fa “pu-pu-put” i el repeteix moltes vegades des de terra. Acostuma a menjar a terra, caminant tranquil·lament d’un lloc a l’altre mentre va picotejant. A la tardor emigra cap al nord i centre d’Àfrica, retornant al febrer següent, tot i que als Països Catalans també se’n troba un contingent hivernant que està creixent. Tot i que les seues poblacions són elevades, s’ha observat en els darrers anys una disminució deguda, probablement, a la reducció de zones agrícoles de secà. També és una espècie que es veu afectada per l’ús generalitzat d’insecticides i pesticides.

A més, es diu que és un ocell presumit i que si se l’engabia, s’ensopeix i no canta perquè no pot fatxendejar el seu plomall ni la seva corona. Acostumen a arribar per allà Setmana Santa, i per això es deia:

Si per Setmana Santa

el puput no canta,

és pres o és mort,

o és a França.

Per la seva bellesa ha interessat a l’home des del temps dels faraons. La seva dieta i la seva fortor han d’haver estat de les raons per les quals la puput s’inclou en l’Antic Testament en la llista d’aus no netes. Són innumerables les fites en totes les èpoques i cultures (mitologia romana i grega, poesia clàssica xinesa per la seva bellesa única, etc.) i en religions con el judaisme i l’ islam

Ara és el temps de veure’ls en acció, ens podeu visitar al nostre restaurant  i aprofitar per començar a gaudir de la nostra terrassa y el nostre menjar.

Aquí hi serem!

Roser i Montse Babot

Can Pau Torrents

Sant Joan Despí, 17 de març de 2015

Ya estamos en marzo y eso quiere decir que el buen tiempo de la primavera se acerca y con ello, en Can Pau Torrents disfrutamos de la compañía de nuestros amigas las abubillas que se encuentran a gusto en el jardín.

Las abubillas son un pájaro que suele vivir en zonas abiertas, huertos y bosques. Rehúye la alta montaña y las zonas montañosas de buena parte de la Cataluña húmeda. Come hormigas, grillos, orugas, arañas, lombrices y larvas de insectos. Hace su nido en agujeros de árboles viejos, muros o casas en ruinas. El nido es muy sencillo, hecho con algunas hierbas o ramitas. Su canto es muy fácil de identificar, ya que hace “pu-pu-put” y lo repite muchas veces desde tierra. Suele comer en el suelo, caminando tranquilamente de un lugar a otro mientras va picoteando. En otoño emigra hacia el norte y centro de África, volviendo en el febrero siguiente, aunque en los Países Catalanes también se encuentra un contingente invernante que está creciendo. Aunque sus poblaciones son elevadas, se ha observado en los últimos años una disminución debida probablemente a la reducción de zonas agrícolas de secano. También es una especie que se ve afectada por el uso generalizado de insecticidas y pesticidas.

Además, se dice que es un pájaro presumido y que si se le enjaula no canta porque no puede mostrar su pelaje ni su corona. Suelen llegar por Semana Santa, por lo que se dice:

Si por Semana Santa

la abubilla no canta,

está presa o está muerta,

o está en Francia.

Por su belleza ha interesado al hombre desde tiempos de los faraones. Su dieta y su hedor deben haber sido de las razones por las que la abubilla se incluye en el Antiguo Testamento en la lista de aves no limpias. Son innumerables las dichas en todas las épocas y culturas (mitología romana y griega, poesía clásica china por su belleza única, etc.) y en religiones como el judaísmo y el islam.

Ahora es el tiempo de verlos en acción, nos puede visitar en nuestro restaurante y aprovechar para empezar a disfrutar de nuestra terraza y nuestra comida.

¡Aquí estaremos!

Roser y Montse Babot

Can Pau Torrents

Sant Joan Despí, 17 de marzo de 2015

Compartir en las Redes Sociales

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Le puede interesar

Contacte por Whatsapp

Tel: 000 000 000

Llámenos

Tel: 93 373 10 43