L’hort de proximitat

L’hort de proximitat

L’hort De Proximitat

En Can Pau Torrents tenim molt present que per portar una dieta saludable i variada és molt important tenir en compte la qualitat dels aliments. Perquè aquests siguin rics i frescos s’han de consumir productes de proximitat. Molt sovint es parla de la importància de consumir productes de temporada i proximitat i ens trobem que aquests dos conceptes van sempre de la mà i que difícilment podem separar-los.

Quan parlem de proximitat es fa referència a aquells productes que es produeixen en un radi de distància entre productor i consumidor relativament proper. Això és important perquè en primer lloc, és més sostenible, tant ambientalment com econòmicament i ajuda a reforçar l’economia de la gent del voltant. Si coneixem la procedència dels productes, disposem de més informació de qui els ha produït i com s’han produït i això ens dóna una major confiança.

D’altra banda, quan parlem de temporada, fa referència al temps (moment) i defineix aquells productes (principalment fruita, verdura, bolets i peix) que, de manera natural i a causa del seu cicle biològic, es troben en el punt òptim de consum en algun moment de l’any. Aquests productes seran també més assequibles econòmicament, ja que hi haurà més oferta. El motiu pel qual és important tenir en compte aquest factor és que transportar-los des de tan lluny fa que els productes hagin de viatjar molt, que estiguin recollits quan encara no estaven en el punt òptim de maduració (per allargar la seva perdurabilitat durant el transport) i en definitiva, que no els trobem tan bons i siguin més cars.

Aquí, tenim un hort a tota l’àrea que envolta Barcelona, ​​molt rica en el cultiu de verdures, hortalisses, etc. Comarques com el Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès s’abasteixen de la mateixa. A més, a Barcelona trobem el Mercabarna, que és un mercat molt important, la societat gestora de la Unitat Alimentària que concentra els mercats majoristes així com nombroses firmes d’elaboració, comerç, distribució, importació i exportació de productes frescos. És aquí on els pagesos dels horts esmentats anteriorment venen el seu producte fresc i de temporada. En definitiva, serà de vital importància promoure activitats que contribueixen a millorar els hàbits alimentaris de la població, a favor d’una dieta sana i equilibrada.

La Nuestra carta  està composta en la seva majoria, per productes de temporada i proximitat. Per nosaltres és vital i pensem que els nostres clients han de gaudir de la frescor i sabor que els conreus dels volants ens donen.

Roser i Montse Babot

Masia Resaturant Can Pau Torrents

Sant Joan Despí, 13 de maig de 2015

En Can Pau Torrents tenemos muy presente que para llevar una dieta saludable y variada es muy importante tener en cuenta la calidad de los alimentos. Para que éstos sean ricos y frescos se deben consumir productos de proximidad. Muy a menudo se habla de la importancia de consumir productos de temporada y proximidad y nos encontramos que estos dos conceptos van siempre de la mano y que difícilmente podemos separarlos.

Cuando hablamos de proximidad se hace referencia a aquellos productos que se producen en un radio de distancia entre productor y consumidor relativamente cercano. Esto es importante ya que en primer lugar es más sostenible, tanto ambientalmente como económicamente y ayuda a reforzar la economía de la gente de alrededor. Si conocemos la procedencia de los productos, disponemos de más información de quién los ha producido y cómo se han producido y esto nos da una mayor confianza.

Por otro lado, cuando hablamos de temporada, hace referencia al tiempo (momento) y define aquellos productos (principalmente fruta, verdura, setas y pescado) que, de manera natural y debido a su ciclo biológico, se encuentran en el punto óptimo de consumo en algún momento del año. Estos productos serán también más asequibles económicamente, ya que habrá más oferta. El motivo por el que es importante tener en cuenta este factor es que transportarlos desde tan lejos hace que los productos tengan que viajar mucho, que se hayan recogido cuando aún no estaban en el punto óptimo de maduración (para alargar su perdurabilidad durante el transporte) y en definitiva, que no los encontramos tan buenos y sean más caros.

Aquí tenemos un huerto en toda el área que rodea Barcelona, ​​muy rica en el cultivo de verduras, hortalizas, etc. Comarcas como el Baix Llobregat, Maresme y el Vallès se abastecen de la misma. Además, en Barcelona encontramos el Mercabarna, que es un mercado muy importante, la sociedad gestora de la Unidad Alimentaria que concentra los mercados mayoristas así como numerosas firmas de elaboración, comercio, distribución, importación y exportación de productos frescos. Es aquí donde los agricultores de los huertos mencionados anteriormente venden su producto fresco y de temporada. En definitiva, será de vital importancia promover actividades que contribuyan a mejorar los hábitos alimentarios de la población, a favor de una dieta sana y equilibrada.

Nuestra carta está compuesta en su mayoría, por productos de temporada y proximidad. Para nosotros es vital y pensamos que nuestros clientes deben gozar de la frescura y sabor que los cultivos de los alrededores nos dan.

Roser y Montse Babot

Masía Resaturant Can Pau Torrents

Sant Joan Despí, 13 de mayo de 2015

Compartir en las Redes Sociales

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Le puede interesar

Contacte por Whatsapp

Tel: 000 000 000

Llámenos

Tel: 93 373 10 43