Com afecta en els aliments el canvi climàtic

Com afecta en els aliments el canvi climàtic

COM AFECTA EN ELS ALIMENTS EL CANVI CLIMÀTIC

Des de fa uns anys es parla que el canvi climàtic està afectant molts aspectes del medi ambient, però sabem quins són aquests canvis? Com afecta en els nostres aliments? A Can Pau Torrents ens importa conèixer com han evolucionat al llarg dels anys els productes que proporcionem als nostres clients i per aquest motiu hem volgut aprofundir en el tema.

Les últimes recerques a escala europea indiquen que els canvis de temperatura com l’escalfament i les precipitacions estan vinculades a la contaminació de vegetals i fruites. A més, condicions meteorològiques extremes (precipitacions contínues o sequera), acidificació del mar i canvis en els mitjans de transports afecta la vulnerabilitat dels aliments. De tot això es deriva un augment d’intoxicacions alimentàries, de plagues, un increment de bacteris i en conseqüència una pèrdua de producció d’aliments.

En relació als productes frescos com les hortalisses, tomàquets i fruites vermelles, existeixen unitats especialitzades que se centren en l’anàlisi de la seguretat alimentària en l’àmbit químic i microbiològic dins Europa. Amb això, simulen espais per protegir a aquests productes del canvi climàtic tenint en consideració tots els factors esmentats anteriorment.

Una altra conseqüència important del canvi climàtic és la maduració precoç o tardana d’algunes fruites, ja que asseguren la seva supervivència. Exemples d’això són els alvocats, taronges i mandarines, que s’ha retardat la maduració entre mes i mes i mig, a més d’un canvi clar de sabor i textura d’algunes fruites.

Finalment, pel que fa a les hortalisses és important destacar que són les més afectades pel canvi climàtic. S’han incrementat plagues, àcars i cucs. Per aquesta raó s’ha augmentat l’ús de químics perquè s’està perdent molta producció per culpa d’aquests canvis.

Amb tot això ja coneixem una mica més les implicacions del canvi climàtic en el nostre sector, us recordem que estem a la vostra disposició, sempre escollint els millors productes. Podeu consultar la Nuestra carta per conèixer els nostres plats. Us esperem!

Roser i Montse Babot
Restaurant Masia Can Pau Torrents

Desde hace unos años se viene hablando que el cambio climático está afectando a muchos aspectos del medio ambiente, pero ¿sabemos cuáles son estos cambios? ¿Cómo afecta a nuestros alimentos? En Can Pau Torrents nos importa conocer cómo han evolucionado a lo largo de los años los productos que proporcionamos a nuestros clientes y por ese motivo hemos querido profundizar en el tema.

Las últimas investigaciones a nivel europeo indican que los cambios de temperatura como el calentamiento y de precipitaciones están vinculados a la contaminación de vegetales y frutas. Además, condiciones meteorológicas extremas (precipitaciones continuas o sequía), acidificación del mar y cambios en los medios de transportes afecta a la vulnerabilidad de los alimentos. De todo ello se deriva un aumento de intoxicaciones alimentarias, de plagas, un incremento de bacterias y en consecuencia una pérdida de producción de alimentos.

En cuanto a los productos frescos como las hortalizas, tomates y frutas rojas, existen unidades especializadas que se centran en el análisis de la seguridad alimentaria a nivel químico y microbiológico a nivel europeo. Con ello, simulan espacios para proteger a estos productos del cambio climático teniendo en cuenta todos los factores mencionados anteriormente.

Otra consecuencia importante del cambio climático es la maduración precoz o tardía de algunas frutas ya que aseguran su sobrevivencia. Ejemplos de ello son los aguacates, naranjas y mandarinas, que se ha retrasado la maduración entre mes y mes y medio, además de un cambio claro de sabor y textura de algunas frutas.

Por último, en cuanto a las hortalizas es importante destacar que son las más afectadas por el cambio climático. Se han incrementado plagas, ácaros y gusanos. Por esa razón se ha aumentado el uso de químicos ya que se está perdiendo mucha producción por culpa de estos cambios.

Con todo esto ya conocemos un poco más las implicaciones del cambio climático en nuestro sector, os recordamos estamos a vuestra disposición, siempre escogiendo los mejores productos. Podéis consultar nuestra carta para conocer nuestros platos. ¡Os esperamos!

Roser i Montse Babot
Restaurante Masia Can Pau Torrents
Sant Joan Despí, 28 de noviembre de 2016

Compartir en las Redes Sociales

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Le puede interesar

Contacte por Whatsapp

Tel: 000 000 000

Llámenos

Tel: 93 373 10 43